Akışkan transfer teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 
FLOWMECH ailesi olarak,  dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda ürün ve satış sonrası hizmetler sunacağız.
 
 Ulusal / Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.
 
 Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.
 
 Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip, memnuniyelerini ön planda tutarak sektöründe tercih edilen bir firma olacağız.
 
 Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız, bütün süreçlerde israfı azaltarak işimizde sürdürülebilir olmayı hedefleriz.
 
 Yaşam Döngüsü yaklaşımıyla atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.
 
 Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız. Teknolojik gelişmeler, talep, beklenti ve gereksinimleri göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.
 

04.01.2021

 

 

Yönetici Ortak                                                                               Yönetici Ortak                                          

 

 

Berkan YOLBULAN                                                                      Levent AKSEL